• Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations
 • Progress Europe Automotive Innovations

Missie, visie, waarden


Missie

Onze missie is een innovatieve, flexibele en winstgevende leverancier te zijn van hoogwaardige autoaccessoires waarmee wij verkoopsuccessen van afnemers die zich hoog in de keten van de automotive sector bevinden, optimaliseren.

Visie
Door het tijdig onderkennen van en inspelen op trends in de markt; het creëren van nieuwe  trends; het adviseren van onze afnemers over productontwikkeling en oplossingen; het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve nieuwe producten, alsmede het efficiënt organiseren van onze bedrijfsprocessen bereiken wij onze missie.

Waarden

 • De producten die wij leveren zijn van de hoogst mogelijke  kwaliteit
  (O.E.M. niveau)
 • Onze klanten waarderen ons om ons hoge serviceniveau
 • Integer handelen
 • Wij zijn ons bewust van het milieu en proberen dit zo min mogelijk te belasten door ons te houden aan de afgesproken milieubeschermende maatregelen
 • Wij vinden een veilige en gezonde werkomgeving voor onze werknemers erg belangrijk